Naleving door aangewezen niet-financiële ondernemingen en beroepen (DNFBPs) van de FATF aanbevelingen

Financial Action Task Force (FATF) aanbevelingen nr.22 (DNFBP’s: Customer due diligence), nr. 23 (DNFBP’s: overige maatregelen) en nr. 28 (regulering en toezicht DNFBP’s) hebben specifiek betrekking op DNFBP’s, terwijl ze ook genoemd worden in: aanbevelingen nr. 1 (risico’s beoordelen en risico gebaseerd aanpak), nr.24 (transparantie en uiteindelijk eigendom van rechtspersonen), nr. 25 (transparantie en reële eigendom van rechtspersonen), nr. 31 (bevoegdheden van wetshandhavings- en politie autoriteiten), nr. 35 (sancties) en nr. 37 (wederzijdse rechtshulp). Daarnaast gelden een aantal andere aanbevelingen, met inbegrip van de FATF interpretatieve toelichtingen, voor DNFBP’s, net zoals ze zouden gelden voor andere financiële instellingen.

Zoals vereist is voor financiële instellingen, moeten landen ervoor zorgen dat aangewezen of niet-financiële bedrijven en beroepen (DNFPB’s) ook verplicht worden tot de volgende handelingen:

 • Identificeer, beoordeel, bewaak, beheer en onderneem effectieve actie om het witwassen en financiëren van terrorisme te beperken met behulp van een risicogebaseerde benadering die verhoogde maatregelen vereist wanneer de risico’s hoger zijn.
 • Voer “Customer Due Diligence” (CDD) uit met betrekking tot de klant, de economische eigendom en de zakelijke relatie zelf en / of bemiddelaars (tussen personen) die aan specifieke criteria voldoen.
 • Neem aanvullende maatregelen en voorzorgsmaatregelen voor politiek prominente personen (PEP’s).
 • Gegevens bijhouden over CDD-informatie en transacties.
 • Identificeren, beoordelen, beheren en beperken van witwas en financiëring van terrorisme risico’s die ontstaan ​​bij het ontwikkelen van nieuwe producten, bedrijfspraktijken of leveringskanalen, of bij het gebruiken of ontwikkelen van nieuwe technologieën.
 • Implementeren van beleid, procedures en interne controles tegen witwas risico’s.
 • Implementeer opgelegde gerichte financiële sancties en bevriezing van tegoeden, of onderneem actie tegen personen en entiteiten die zijn aangewezen door Verenigde Naties resoluties: UNSCR 1267 of 1373, of op andere aangewezen “watchlists” en communiceer deze aan bevoegde autoriteiten.
 • Pas uitgebreide due diligence (EDD) screening toe wanneer u zaken doet met klanten of entiteiten uit landen met een hoog risico en/of gesanctioneerde landen.
 • Meld te goeder trouw verdachte activiteiten en transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU).
 • Geef geen tips aan klanten wanneer een verdachte transaktie melding wordt ingediend bij de FIU. Het geven van dit soort info moet bij wet verboden worden.
 • Toegang hebben tot informatie over uiteindelijk eigenaar en belanghebbende van rechtspersonen en regelingen.
 • Dossiers en relevante informatie moeten nmiddelijk aan bevoegde opsporings autoriteiten overhandigd worden om te helpen bij anti-witwas onderzoeken of als gevolg van verzoeken om wederzijdse rechtshulp.